Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/clients/client219/web607/web/natura2000/includes/bootstrap.inc).

O projekcie

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o. zaprasza na szkolenia z tematu:
"Rola samorządu lokalnego przy realizacji inwestycji w obszarach Natura 2000 - zasady dopuszczalnego inwestowania"
realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem głównym projektu jest wsparcie przedstawicieli samorządu lokalnego w procesie dokonywania ustaleń strategiczno- planistycznych  oraz przeprowadzania procedur administracyjnych związanych  z inwestowaniem  w obszarach Natura 2000.

Projekt składa się ze szkoleń regionalnych i środowiskowych szkoleń  instruktarzowo – informacyjnych.

Szkolenia regionalne odbywać się będą we wszystkich 16 miastach wojewódzkich.

Uczestnicy szkoleń regionalnych zobowiązani będą przy wsparciu swoich władz lokalnych, zorganizować przynajmniej jedno środowiskowe  szkolenie adresowane do liderów środowiskowych  i przedsiębiorców.

Udział w szkoleniu przyczyni się do zwiększenia wiedzy urzędników oraz radnych w zakresie obowiązujących przepisów oraz procedur obowiązujących   w procesie inwestowania  na obszarach Natura 2000, przyczyni się do uporządkowania wiedzy na temat faktycznych ograniczeń oraz warunków jakie powinni spełnić zainteresowane podmioty np. w przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, na wykonywanie prac geologicznych czy pozyskiwaniem pozwolenia wodno-prawnego itp.
Dodatkowo przyczyni się również do upowszechnienie wiedzy wśród liderów środowiskowych (przedstawicieli różnych organizacji lokalnych, przedsiębiorców) na temat uwarunkowań jakie musi stawiać administracja publiczna, przedsięwzięciom realizowanym bądź funkcjonującym na obszarach Natura 2000.

Grupą celową  projektu stanowią pracownicy samorządowi również radni komisji rady właściwej ds. ochrony środowiska, liderzy lokalni, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń lokalnych.

Regulamin Projektu